Exploratory Data Analysis (EDA) : Londra Bisiklet Durakları

Istanbul Data Science Academy — EDA Project 1

Credit

Exploratory Data Analysis (Keşifçi Veri Analizi), veri setlerinin temel özelliklerini tanımlayabilmeye ve veri seti üzerinde yapılan analizleri görselleştirmeye yönelik bir yöntemdir. Ben de bu projede yurtdışında yaşadığım bir problemden yola çıkarak bir sistem geliştirmeyi düşündüm.

Projenin amacını İngiltere’de yaşadığım problem üzerinden anlatmak istiyorum. Bir pazar günü biraz sosyalleşmek amacıyla bisiklet kiralamaya karar verdik. Bir parkın yanındaki bisiklet durağına gittik fakat güneşi gören İngilizler parklara akın ettiği için bisiklet bulamadık. Orada kullanılan bir bisiklet durağı uygulamasından hangi durakta bisiklet olduğuna bakınca parkın yanındaki durakta hiç bisiklet yokken, bize biraz uzak olan durakta bisikletlerin dolu olduğunu gördük. Başka bir seçenek olmadığı için uygulamada dolu olduğunu gördüğümüz durağa gidip bisikletlerimizi kiraladık. Ancak akşam bisikleti bırakmak için parkın yanındaki durağa gittiğimizde bu sefer de boş yer bulamadık ve yine uzaktaki bir durağa bırakıp eve “Uber” ile dönmek zorunda kaldık :)

Veri Seti İçeriği

Credit

Bu problem karşısında Transport for London web sitesinden aldığım veriye EDA uygulayarak bisiklet kiralamak için gittiğimiz duraklarda bisiklet bulamama ya da bırakamama sorununa çözüm getirmeye çalıştım.

Veri seti, Londra’da Nisan — Temmuz 2019 tarihleri arasında kiralanan bisiklet sayısını içermektedir.

Grafiklerde göreceğiniz “Morning Rush Hour”, “Evening Rush Hour” ve “Noon Rush Hour” zaman aralıkları heatmap sonuçlarına göre aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Metodoloji

  1. En çok kullanılan ilk on beş durağı bulmak
  2. Hafta içi ve hafta sonu için en çok kullanılan saat aralıklarını belirlemek
  3. Bisikletlerin en çok alınıp bırakıldığı duraklar arasında saatler göz önünde bulundurularak transfer yapmak

Exploratory Data Analysis (EDA)

Öncelikle en çok bisiklet alınan ve bırakılan durakları incelediğimizde aşağıdaki grafikleri elde ediyoruz.

Start Stations
End Stations

Yukarıda görülen grafikler arasında farklı durak isimlerinin olması bisiklet transferilerinde bize kolaylık sağlayacaktır. Örneğin; “End Station”(en çok bisiklet bırakılan duraklar) grafiğinde “Soho Square, Soho” durağı var. Yani, en çok bisiklet bırakılan duraklardan biri, fakat bisiklet almak için yoğun olarak kullanılan bir durak değil. Aynı şekilde “Start Station” (en çok bisiklet alınan duraklar) grafiğinde de “Duke Street Hill, London Bridge” durağı en çok bisiklet alınan duraklardan biri. Biz de bu ayrım sayesinde bisikletleri hangi duraktan hangi durağa transfer edeceğimize karar verebiliriz.

İnsanların işe gitmek için ulaşım aracı olarak bisiklet kullandığını düşünerek mesai başlangıcı olan saatlerde yani hafta içi 7.00–9.00 akşam ise iş çıkışı saatleri olan 16.00–18.00 saatleri arasında yoğunluk olduğunu görüyoruz.

Weekday Hours

Hafta sonu ise en yoğun saatlerin 12.00–17.00 olduğunu görüyoruz. Yoğun olan duraklara bakılırsa en çok “Hyde Park” bölgesinden kiralama yapılmış.

Weekend Hours

Son olarak sonuçlara gelmeden önce hafta içi ve hafta sonunda en çok kullanılan durakları saat yoğunluklarına göre inceleyelim.

Weekday

Yukarıdaki hafta içi kullanım yoğunluğu grafiklerini inceleyerek üzerinde çalışılması gereken durakları daire içine aldım. Grafiklerde sabah saatlerini yeşil daireler içinde, akşam saatlerini kırmızı daire içinde gösterdim. “Morning Rush Hour” için bu duraklardan bisikletleri alıp soldaki yeşil daire içine alınmış durağa bırakabiliriz. “Evening Rush Hour” için ise yine sağdaki en yoğun olan kırmızı daire ile işaretlenmiş duraklardan alıp soldaki en yoğun üç durağa bisikletleri transfer edebiliriz.

Weekend

Hafta sonu grafikleri için her bir durağın bisiklet alma ve bırakma sayısı neredeyse aynı. Mesela, “Hyde Park Corner, Hyde Park” durağının kullanım yoğunluğu her iki grafikte de aynı. Bu yüzden, bu durağa herhangi bir transfer işlemi yapılmasına gerek olmadığını düşündüm. Ancak, “Soho Square, Soho” durağının “End Station” grafiğinde varken “Start Station” grafiğinde olmamasından dolayı transferleri bu duraktan yapmaya karar verdim. Bu duraktan aldığımız bisikletleri yoğun diyebileceğimiz “Palace Gate, Kensington Gardens” durağına transfer edebiliriz.

Sonuç

Elde ettiğimiz sonuçlara bakılarak belirli gün ve zaman aralıklarına göre aşağıdaki duraklar arasında bisiklet transferlerini gerçekleştirebiliriz.

Gelecekteki Çalışmalar

  • Transferleri yapabilmek için en uygun rotayı bulup iş gücünü azaltmak
  • Londra haritası üzerinde yoğunlukları göstermek
  • 2019 yılının tüm ayları üzerinde projeyi uygulayarak mevsimsel olarak yoğunlukları incelemek

Projenin kodlarına GitHub profilimden ulaşabilirsiniz.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store